Programma

 

IT Security Symposium · 28 november 2019 · De Rietschans, Haren 

 

Dit jaar is het thema: Informatiebeveiliging in de directiekamer. Beslissingen over verantwoordelijkheden, budgetten en risico's kunnen immers niet zonder de directie worden genomen. 


Daarom gaan we samen met directie en security verantwoordelijken het gesprek aan over:

• Welke zaken bespreek je op directieniveau?

• Hoe organiseer je IT Security, wie betrek je?

• Wat heb je nodig om te kunnen zeggen dat je in control bent? 

 


 

Opening

13.00 / 13.30

Inloop

13.30 / 14.15

Hoofdspreker: Binnenkort bekend!

Workshops

Er zijn twee tijdslots om een workshop bij te wonen. Voorafgaand aan het event ontvangt u een persoonlijk programma. 

De bestuurder achter het stuur 

Wie is er (wettelijk) verantwoordelijk?

juridisch

Samenwerking met de top

 

Hoe realiseren we een gedeelde ambitie?

organisatorisch

Cybercriminaliteit in de dagelijkse praktijk 

Spannende verhalen die vast niet voor u gelden

technisch

14.15 / 15.00

Tijdslot 1e workshop

Break

15.30 / 16.15

Tijdslot 2e workshop

Afronding

16.45 / 17.15

Plenaire afsluiting

17.15 / 18.30

Netwerkborrel